Om bygda

Vestmarka

Vestmarka er ei idyllisk bygd som omslutter badevannet Harstadsjøen. Vestmarka kirke ble innviet i 1883 og det var da 1373 mennesker som soknet til kirka. Det er i dag aktiviteter ved kirka 1-2 ganger i måneden. På kveldstid tennes det lys rundt kirka noe som skaper en god stemning på Vestmarka.

Eidskog bygdetun Almenninga ligger på Vestmarka og stammer helt fra ekspansjonstida mellom vikingtida og Svartedauen. I dag er tunet å betrakte som et musem og det blir det satt opp flere aktiviteter gjennom året.

Helgesjøen ligger ca 2 km unna hyttefeltet og er i dag mye brukt om sommeren. Vannet er et av få i Eidskog der det er tillatt med motorbåt. Det er derfor brukt til aktiviteter som vannsport og fiske i fine sommerhelger. Svartvika er den mest populære badeplassen. Det er også muligheter for å kjøpe/leie båtplass.

Området mellom Eidskog, Kongsvinger og Aurskog består av store myrområder som ligger opp mot 400 m over havet. Ved normale vintere vil det være mulighet for langrenn med forbindelse til Kongsvinger og Årnes. Fra Stangnessætra Hyttefelt ligger dette området 15 min unna med bil.

Vekterveien er en turtrasé som strekker seg gjennom nesten hele Eidskog. Den har ett utgangspunkt på Vestmarka.
Les mer om vekterveien på www.vekterveien.no
 
Mer fakta rundt Eidskog finnes her.

Historien rundt navnet Stangnessætra

På grunn av sin flotte beliggenhet antas det at Stangnessætra tidlig ble ryddet. Navnet Stangnessætra tilsier at stedet mest sannsynlig ble brukt som en seter fra selve Stangnes. Stangnessætra brukes om 2 bosettinger som ligger sør for selve hyttefeltet. I 1854 ble Stangnessætra delt i "Sø-setra" og i Nord-setra. I dag består Nord-setra av 38 mål dyrket mark og 50 mål dyrket skog. Til sammenligning var det i 1863 16 mål dyrket og 24 mål naturlig eng og hadde 1 hest, 2 kuer, 3 sauer og en gris. Det var verdsatt til 246 spd. "Sø-setra" var noe mindre den gang og er det fortsatt i dag.
Stangnes Bruk AS Stangnes Bruk AS har i dag en utbyggeravtale med grunneier Ola Amblie om å bygge ut 32 hyttetomter på Stangnessætra Hyttefelt. Stangnes Bruk eies av Ola Amblie og Hans Olof Amblie og vil stå får all utbygging og omsetning av hytter og tomter på feltet. Firmaet har skrevet en kontrakt med Kjeldstad Hytter AS og Hellvik Hus AS om leveranser av hytter. Dette gir Stangnes Bruk AS muligheten til å levere nøkkelferdige hytter inklusiv tomt.

Linker Samarbeidspartner - hytter


Aktiviteter


Informasjon


Internett