torsdag 8. august 2019

Turstier ryddet!

Odd Roar har i uka ryddet turstien fra Stangessetra Hyttefelt til Stæringen. Flott jobb av en sterk kar!

fredag 2. november 2018

4 nye tomter solgt i 2018!

Stangnessetra Hyttefelt og grundeier Ola Amblie velkomner nye tomte og snart hytteeiere til Vestmarka og Stangnessetra Hyttefelt.

Fölgende tomter er solgt:
Tomt 17 - flott tomt med en av de fineste utsiktene på feltet. Ligger over den övre bergskanten.
Tomt 9 - siste tomt på fremre rekke som har en flott utsikt over kanten ned mot Harstadsjöen. Området framfor den fremre tomterekke eies av grunneier og skogen planlegges å hogges i löpet av 2019.
Tomt 16 - sentral tomt med en veldig fin beliggenhet ift utsikt og tilgjenglighet. Bra valg!
Tomt 20 - förste tomt på et nytt område. Höy beliggenhet med fantastisk utsikt. Grunneier kommer å utvide veien i området til disse tomtene.


lørdag 4. oktober 2014

Hogging av skog

Hyttefeltets nabo har besluttet å hogge ned skogen i sørenden(se bilde) av Hyttefeltet. Dette vil forbedre utsikten betraktelig for nesten alle tomter, men spesielt tomtene 9-19. Grunneier er veldig glad for beslutningen som øker attraktiviteten til hele feltet. Avvirkningen vil skje rundt nyttår.


Ny vei og planering av tomt

En ny veitrasé er nå klargjort med vann og avløp til det sørvestre området av hyttefeltet. Vi har også grov planert tomt nr 16 for bedre å få fram potensialet på platået.
Velkommen til å ta en titt!


tirsdag 20. mai 2014

2 tomter under oppføring

Tomt 1 og tomt 8 er nå planert og grunnmuren er under oppføring. Begge hyttene er fra Familiehytta og er på henholdvis 88 m2 og 80 m2.søndag 15. desember 2013

Velkommen til Stangnessetra Hyttefelt


Stangnessetra Hyttefelt og grunneier ønsker Knut og Torhild Fjeld, samt Sigbjørn og Randi Schei Håland velkommen til feltet.

Vi ønsker alle på feltet en riktig god jul!

lørdag 30. mars 2013

Fantastisk påskeskiføre på Havmyrene

Ca 5 km unna Stangnessetra ligger Havmyrene med 398 m over havet på sitt høyeste. Grunneierlaget har satt opp en flott gapahuk etter ca 2,5 km fra parkeringen. Den er tilgjengelig for alle som vil ta seg en fortjent hvil. Kart over løypenettet finner du her.
lørdag 18. august 2012

Nye bilder fra hyttefeltet

Flere hytteeiere har nå "bodd" inn sine hytter og omgivelsene begynner å bli svært fine. Her ser dere noen bilder fra tomtene 1-9.