Tomter

32 høystandard hyttetomter ligger ute til salg på Stangnessætra hyttefelt. Området ligger svært idyllisk til med utsikt over Harstadsjøen og Vestmarka kirke som er opplyst om kvelden. Tomtene er sør-vestvendte og får dermed sol hele dagen. Sammenlignet med tomter på fjellet og ved kysten er disse tomtene generelt sett rimeligere.
  • Store tomter. 1,8-2,8 mål.
  • Vann fra egen kilde. Feltet får vanntilførsel fra en brønn i sentrum av feltet.
  • Renseanlegg. Alt avløp blir mekanisk, biologisk og kjemisk renset i et eget renseanlegg. Det rensede vannet föres videre på nedsiden av kommunal vei i en egen filtergrøft. Avløp til tomtegrensen.
  • Strøm. Alle tomtene har strøm till tomtegrensen. tilbudt strøm..
  • Forbedring av vei. Alle tomtene har vei til tomtegrensen.

  Tryck på bildene under for å se dem i større format:  Reguleringsplan - trykk her.
  Reguleringsbestemmelser - trykk her

  Utbyggingen

  31.12.11 - Renseanlegget
  Anlegget er et godkjent anlegg levert av Klaro Renseanlegg Norge AS og er nå satt i drift. Avløpet samles opp i 3 store tanker som deretter renses. Mer info om dette kan fåes av Ola Amblie.

  30.10.11 - Investeringer på feltet
  Vi har nå avsluttet arbeidet med å føre en ny høyspentkabel opp til feltet og satt opp en ny tranformator. Lavspentkabelene er koblet til så nå er feltet sikret nok strøm for resterende tomter. Renseanlegg for avløp er også bestilt og vil komme i drift i løpet av november.

  14.07.10 - Forvaring av båter, kajakk og lignende
  Via grunneier Ola Amblie er det muligheter for å forvare sin båt, kajakk, kano, henger eller lignende på en tomt noen kilometer unna. For hytteeiere på Stangnessætra Hyttefelt er dette gratis. Kontakt Ola Amblie på mobil 91 38 11 77 eller o-amblie@online.no.

  06.06.09 - Avskoging av del B og C
  For å få frem potensialet til resten av tomtene har vi valgt å tynne ut skogen på del B og C. Dette har åpnet opp området ytterligere og nå viser virkelig området sitt potensial. Håper interesserte tar seg en ny tur til Stangnessætra for en kikk.  

  01.03.09 - Ny infrastruktur på plass I løpet av vinteret har vi bygget ut infrastrukturen ytterligere med vannpumpe og tilhørende bygg for hele feltet. Vi har også lagt trasén for en vei på nedre del av feltet og bygd ut veien på øvre del. Området tar nå form og får frem mer av potensialet.

  14.06.08 - Merking av turstier i området Som utbyggere av Stangnessætra Hyttefelt vil vi fremover bidra med å merke opp turstier i Stangnesskogen som ligger bakenfor feltet. Tobøl & Stangnes Grunneierlag har i flere år merket og kvistet traseér i området og det finnes nå et godt nettverk med enkelttraseér og rundløyper. Vi vil bidra til å merke disse stiene bedre samt sette opp skilt der det er nødvendig. Det vil også på sikt bli satt opp en informasjonstavle med kart.


  07.12.07 - Trådløst bredbånd Ice AS og Direct Connect AS tilbyr nå trådløst bredbånd på hyttefeltet. Hovedantenna kan sees fra hyttefeltet og derfor er det god dekning i området. Selskapene tilbyr hastigheter opptil 3,1 Mbps og 2 Mbps som er konkurransedyktig mot dagens tradisjonelle bredbånd ADSL. Ice tilbyr også et ukesabonnement som er godt egnet for hyttefolket.
  Ice AS
  Direct Connect AS