fredag 2. november 2018

4 nye tomter solgt i 2018!

Stangnessetra Hyttefelt og grundeier Ola Amblie velkomner nye tomte og snart hytteeiere til Vestmarka og Stangnessetra Hyttefelt.

Fölgende tomter er solgt:
Tomt 17 - flott tomt med en av de fineste utsiktene på feltet. Ligger over den övre bergskanten.
Tomt 9 - siste tomt på fremre rekke som har en flott utsikt over kanten ned mot Harstadsjöen. Området framfor den fremre tomterekke eies av grunneier og skogen planlegges å hogges i löpet av 2019.
Tomt 16 - sentral tomt med en veldig fin beliggenhet ift utsikt og tilgjenglighet. Bra valg!
Tomt 20 - förste tomt på et nytt område. Höy beliggenhet med fantastisk utsikt. Grunneier kommer å utvide veien i området til disse tomtene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar