lørdag 4. oktober 2014

Hogging av skog

Hyttefeltets nabo har besluttet å hogge ned skogen i sørenden(se bilde) av Hyttefeltet. Dette vil forbedre utsikten betraktelig for nesten alle tomter, men spesielt tomtene 9-19. Grunneier er veldig glad for beslutningen som øker attraktiviteten til hele feltet. Avvirkningen vil skje rundt nyttår.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar