lørdag 4. oktober 2014

Ny vei og planering av tomt

En ny veitrasé er nå klargjort med vann og avløp til det sørvestre området av hyttefeltet. Vi har også grov planert tomt nr 16 for bedre å få fram potensialet på platået.
Velkommen til å ta en titt!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar